Welkom op de website van Arty Farty Life "life is art, and art is life"

Algemene voorwaarden


Algemeen


Jouw gegevens
Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht. Je hebt altijd zelf de keuze of je gegevens wilt invoeren. Om gebruik te kunnen maken van een aantal Arty Farty Farm diensten is het invoeren van persoonsgegevens ook niet noodzakelijk. Voor het gebruik van andere diensten zoals het aanleveren van een geschreven artikel, video of fotomateriaal moeten ten minste de naam, mailadres en een telefoonnummer van de auteur of maker worden vermeld. Voor het aanmelden van diensten of producten voor in de Arty Farty Farm webshop moeten de rechthebbende over de verkoopsrechten alle met een * gemerkte persoonlijke gegevens verstrekken.

Voor het inschrijven van de Arty Farty Farm nieuwsbrief ligt de verantwoordelijkheid bij de aanmelder voor het up-to-date houden van zijn persoonlijke gegevens in ons systeem, door deze aan ons kenbaar te maken bij wijziging.
 

Arty Farty Farm gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij zullen deze alleen gebruiken als in deze voorwaarden aangegeven en uiteraard altijd binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De cookie kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website uit ons netwerk bent geweest. Het hierdoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailgegevens en dergelijke maar wordt door Arty Farty Farm alleen gebruikt voor haar statistieken. Na een periode van 30 dagen verdwijnen de cookies weer van je computer. Je kunt het gebruik van deze cookies weigeren zonder nadelige gevolgen. Op de overeenkomst tussen jou en Arty Farty Farm is het Nederlands recht van toepassing. De rechter die bevoegd is tot het kennisnemen van geschillen tussen jou en Arty Farty Farm is de rechter in het arrondissement waar Arty Farty Farm is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Arty Farty Farm.

Omgangsvormen en misdragingen
Je kunt op Arty Farty Farm reageren op artikelen, video's en blogberichten en er kunnen blogberichten, video's (of links hier naartoe) en foto's worden ingezonden om deze op ArtyFartyFarm.com te laten plaatsen, maar voordat jouw commentaar of materiaal wordt gepubliceerd kan Arty Farty Farm deze op taal- en stijlfouten redigeren of weigeren. Dit laatste kan Arty Farty Farm doen wanneer je scheldt, vloekt of discrimineert of spam plaatst. Arty Farty Farm bepaalt uiteindelijk of een tekst wel of niet wordt gepubliceerd.
Arty Farty Farm houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Arty Farty Farm adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.


Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
 

Rechten websitebezoekers
Op het materiaal dat op deze site te vinden is rusten rechten van intellectuele eigendom. Arty Farty Farm geeft de bezoeker toestemming om kleine delen van de site te kopiëren voor eigen gebruik, maar je mag de opgeslagen informatie niet openbaar maken of vermenigvuldigen zonder schriftelijke toestemming van Arty Farty Farm. Arty Farty Farm draagt geen verantwoordelijkheid voor alle rechten die eventueel kunnen zijn verbonden aan beeldrecht, merkenrecht en auteursrecht van de genoemde webshops en mede-auteurs. Mocht je menen een recht te bezitten op een beeld op deze site, neem dan contact op zodat je credits vermeld worden.

 


Rechten en bepalingen voor mede-auteurs

Ingezonden artikelen/video's en foto's van mede-auteurs

Het aanmelden bij Arty Farty Farm als auteur is gratis en zonder enige verplichtingen. Auteurs kunnen hun portretfoto en een korte biografie op de website laten plaatsen na nader (telefonisch of persoonlijk) overleg met een Arty Farty Farm medewerker. Aan de toelating tot Arty Farty Farm als auteur kunnen geen rechten worden ontleent. Wel zullen de namen van de rechthebbende auteurs bij de plaatsing van het betreffende materiaal worden vermeld. Ook worden eventuele opbrengsten uit Affiliate adds per kwartaal overgemaakt naar de auteur.


Copyrights mede-auteurs
Auteurs behouden ten alle tijden de copyrights over alle toegezonden beeldmateriaal (in welke vorm dan ook) en geschreven woord en behouden het recht om de content aan te passen of te verwijderen van de Arty Farty Farm website. Dit doen zij door Arty Farty Farm via de mail of schrifelijke op de hoogte te brengen dat er een (en ook welke) wijzigen doorgevoerd moeten worden. Arty Farty Farm doet haar uiterste best om deze veranderingen binnen twee werkweken door te voeren maar is niet gebonden aan een expliciet termijn voor de uitvoering hiervan.
De mail waarmee content wordt aangeleverd is tevens ook het bewijs dat niet Arty Farty Farm, maar de betreffende auteur de maker en rechtmatige eigenaar is van de content.
Arty Farty Farm zal altijd de naam van de auteur bij zijn of haar artikel en afbeeldingen vermelden.

Verdienen aan begedragen content
Voor ieder nieuw geschreven blogbericht dat je instuurt naar Arty Farty Farm (dus unieke, niet eerder gepubliceerde content) keren we €5 per 100 unieke bezoekers per blogbericht uit, tot drie maanden na publicatie van dit blogbericht, met een maximaal aantal te publiceren blogberichten van 1 per week, mits de auteur hiervoor een verzoek heeft ingediend bij Arty Farty Farm. Verworven inkomsten keren we aan het einde van iedere kalendermaand uit. Auteurs die van deze regeling gebruik willen maken, dienen contact op te nemen met Arty Farty Farm om hier melding van te maken zodat de benodigde gegevens uitgewisseld kunnen worden om eventuele betalingen aan de auteur te kunnen verrichten.
Berichten kunnen worden ingestuurd naar info@artyfartyfarm.com.

Het staat Arty Farty Farm vrij om ingezonden content af te wijzen als deze qua kwaliteit of thematiek niet voldoet aan onze verwachtingen (zie ook de website om hier een indruk van op te doen).
Indien gewenst en gemeld kan Arty Farty Farm feedback geven bij afwijzing. Dit doen wij echter niet standaard omdat dit niet haalbaar is om te doen bij alle inzendingen.Voorwaarden voor adverteerders

Adverteren
Voor het adverteren hanteerd Arty Farty Farm verschillende methoden en bijbehorende tarieven. Actuele informatie hierover in terug te vinden op de pagina ''Adverteren''.
Iedere vorm van adverteren wordt pas op de website geplaatst zodra het hiervoor vanuit Arty Farty Farm toegezonde factuur betaald is.


Product of dienst aanmelden voor de webshop

Arty Farty Farm heeft het voornemen om op korte termijn een webwinkel te koppelen aan de website. Mocht je interesse hebben om jouw product hier te verkopen, neem dan contact op met info@artyfartyfarm.com
 


© Arty Farty Farm, mei 2015

artyfartylife

Hi daar! Ik ben Jessica, een oer-Rotterdamse kunstenaar die onderzoekt hoe je van je leven een duurzaam LevensKunstwerk kunt maken